Startsida

 


 

 
 


       


Årsmötet är genomfört!

Årsmötet på Åkerby Herrgård besöktes av 20 medlemmar och alla hade rösträtt. Jag vill börja med att ge Lena Lindqvist en stor eloge för ett mycket bra arrangemang. Hon har lagt ner mycket arbete med årsmötet och det var uppskattat av alla. Årsmötet genomfördes och jag vill tacka för att ha fått förtroendet att vara klubbens ordförande ännu ett år. För övrigt blev det bara skifte på en post. Ledamoten Hans Petersson valde att lämna styrelsen. Hans skall ha ett stort tack för sin medverkan i styrelsen. Suppleanten Erling Arvidsson gick in som ledamot och vi fick en ny suppleant Mario Matekovic som hälsas välkommen till styrelsen.

Styrelsen konstituerade sig och ni kan se vad var och en tog på sig för uppdrag här på hemsidan. Det enda som var tråkigt var det att det inte gick att få fram frivilliga till valberedningen. Styrelsen fick i uppdrag att leta fram personer till detta. Om någon medlem känner att han skulle kunna göra en insats för klubben genom att ställa upp i vår valberedning – kontakta mig så för jag fram det till styrelsen. Vill även påminna om inbetalning av medlemsavgift. Detta görs till vårt postgiro 88 74 57 – 6. Sista datum för inbetalning är den 31 december. I januari skall jag meddela huvudkontoret i USA vilka som är medlemmar och har ni inte betalat så kommer ni inte med i redovisningen och sedan krävs det en ny ansökan för att bli medlem igen.

En ny verksamhetsplan för 2013 beslutades och den finns här på hemsidan. En liten nyhet är att vi försöker få till MC-mässan som en träff. Den sker i år i Stockholm i januari. Jag återkommer med mer information om detta. Det som sades på mötet var att varje medlem ordnar eget boende så vänta inte på information om ni vill vara med. Europa Konferensen sker 2013 i Belgien. Vill ni hänga på är det dags att anmäla sig. Själv har jag valt att bo i en bungalow. Om ni väljer detta också lär arrangören lägga oss ihop. Slutligen så har jag nu kontakt med Norge för västinköp. Kontakt mig om ni är intresserade av att skaffa en Blue Knights väst.

Eder President

Stefan Hjertén


  Copyright © 2002-2011 Blueknights® Sweden I