Startsida

 


 

 
 


       


Conventet 2011!

2011-06-07

 

Årets Convent avhölls i Cannes-Mandelieu på franska Rivieran sista helgen i maj. 365 BK:are fanns på plats. Före mötet skedde kontroll att alla hade betalat ”Europafee”, för att vara röstberättigad på mötet. Då endast 34 av Europas 85 chapter var närvarande skedde den obligatoriska auktioneringen på 30 minuter innan mötet kunde återupptas. Styrelsen redogjorde för det gångna årets arbete, vilket förflutit lugnt och utan några större problem att ta itu med. Nya chapter är Bosnien-Herzegovinia I, Kroatien VIII, Polen IX och X. Tjeckien är på gång att starta ett chapter. Styrelsen har tagit fram pins och tygmärken med en Europalogo som kommer att kunna köpas via internationella katalogen. Vår nya Internationella president Bob Flanagan var på plats och bedyrade Europas möjligheter att påverka Blue Knights inriktning genom vår representant i internationella styrelsen Konrad Hutse (Kon). 2014 planeras ett stort BK-möte, Convent i Waidring i Österrike. Kon kommer också att jobba för att få det Internationella Conventet förlagt dit.

 

Sedan följde val av ny Europastyrelse. Samtliga ställde upp för omval. Från golvet föreslogs Idar Grottle, Norge, som ny ordförande för Europa. En öppen omröstning vidtog och Idar gick vinnande ur denna med rösterna 21-13. Jag ser detta val positivt för oss i Skandinavien. Idar deklarerade att han kommer att jobba för ett ökat informationsflöde från Europastyrelsen med bl.a. ”nystart” för webbtidningen. I övrigt fattades beslut om 2013-års Convent kommer att arrangeras i Belgien sista helgen i maj. 2012-års Convent är i Kroatien.

Eder President

Per-Åke


  Copyright © 2002-2011 Blueknights® Sweden I